23 סאמיז מחכים לך
Innovation Management

איך לשווק רעיונות חדשניים להנהלה הבכירה?